Image
Image
Image

Plywood üretim aşamaları üretilen plywood cinsine göre değişiklik göstermektedir. Plywoodlar filmli ve filmsiz olarak kalite farkı ile üretilir. Bu farklar arasında özel ebatlarda kesilmeleri, kenar boyama ve kaplama işlemlerinden geçmeleri gibi değişiklik yer alır.

Plywood üretim aşaması ağaç tomruklarının ıslatılarak işleme alınmaya hazır hale getirilmesi gerekir. İşleme başlanan tomrukların üzerinde var olan kabuklar soyulur ve ortaya ağaç çıkartılır. Tomruklar ölçülerek kesim hesaplamaları yapılır. Hesaplama yapılan ölçülerde kesilen tomruklar sırayla sıyırma makinesine gönderilir. Tomruklar paralel bıçaklarla ince ince soyularak katmanları oluşturulur. Bu katmanlar daha sonra kurumaya bırakılır. Katmanların kuruma işlemi tamamlandıktan sonra özelliklerine göre dizimi yapılır ve katmanlar üzerindeki tomruklardan meydana gelen delikler özel katman yamama makinesi ile tespit edilerek yamama işlemi yapılır.

Plywoodlar katmanların yüzeylerine bağlı olarak kaliteye ayrılır. Filmli ve filmsiz olama durumlarına göre paketleme yada film kaplama bölümüne gönderilir. Daha sonra plywood malzemeler özel kesimler ile paketlemeye hazır hale getirilir. Paketlenen plywood taşıma koşullarına göre paketlenerek nakle hazır duruma getirilir.